o Cambio

PRZYGOTOWANIE
KONCEPCJI

Jeśli jest takie oczekiwanie – bierzemy udział w pracach koncepcyjnych i studyjnych, poprzedzających start właściwej inwestycji. Dzięki temu – pozostającej w twórczej i aktywnej współpracy z inwestorem jesteśmy w stanie wykreować optymalne założenia inwestycji.

1

WYLICZENIE
BUDŻETU

Wiemy doskonale, że budżet to kluczowy aspekt każdej inwestycji. Pomożemy profesjonalnie i akuratnie wyliczyć budżet każdego przedsięwzięcia budowlanego.

2

OPRACOWANIE
PROJEKTU

Jesteśmy w stanie przygotować całościowy projekt, zarówno budowlany, jak i wykonawczy zleconej nam inwestycji. Mamy w tej materii wieloletnie doświadczenie, wypracowane we współpracy z architektami, projektantami i służbami technicznymi na wielu placach budowy w Polsce.

3

UZYSKANIE POZWOLEŃ
NA BUDOWĘ

Jesteśmy świadomi, jak uciążliwym czynnikiem w procesie inwestycyjnym może być biurokracja i obstrukcja w urzędach. Potrafi ona opóźnić lub wręcz storpedować nawet kluczowe inwestycje o ogromnych budżetach. Dysponując niezbędną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, bierzemy na siebie ciężar uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

4

GENERALNE
WYKONAWSTWO

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń skupimy się na terminowym i skutecznym przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego. Nasi klienci mogą spać spokojnie – Cambio jest gwarancją, że ich budowa jest w dobrych rękach.

5

ODDANIE
PROJEKTU

Oddamy inwestycje, w terminie!
Branża budowlana charakteryzuje się opóźnieniami. My nie akceptujemy stereotypów. Oddajemy inwestycje w terminie.

6

Budujemy w formule

ZAPROJEKTUJ & WYBUDUJ

GENERALNE
WYKONAWSTWO

Jako generalny wykonawca bierzemy na siebie odpowiedzialność zasprawne przeprowadzenie całości inwestycji: od ewentualnej optymalizacji projektu, poprzez budowę po oddanie obiektu doużytkowania. Współpracujemy z wieloma sprawdzonymi idoświadczonymi wykonawcami. Budujemy z powierzonychmateriałów. stany surowe budynków wykonujemy własnymi ludźmi.

PROWADZIMY INWESTYCJE JAKO INWESTOR ZASTĘPCZY

DZIAŁAMY W FORMULE
ZAPROJEKTUJ&WYBUDUJ

Szukasz firmy, która potrafi spełnić Twoje oczekiwania? Cambio to firma specjalizująca się w sprawnej, zoptymalizowanej oraz kompleksowej realizacji wizji inwestora.
Działając w imieniu i na rzecz inwestora organizujemy I koordynujemy działania wszystkich stron biorących udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym. Nasz zespół składa się z inżynierów oraz inspektorów nadzoru, a także z inspektorów branżowych.

JAKIE RODZAJE INWESTYCJI REALIZUJEMY

Hotele
Budynki mieszkalne
Inwestycje przemysłowe
Rezydencje

Zgodnie z przyjętą strategią firma koncentruje się na
generalnym wykonawstwie w wybranych segmentach budownictwa